SŁOWO na BOŻE NARODZENIE , MARUSZYNA - A.D. - 25.12 2014r.

SZANOWNY PREZES PAN PIOTR PAWLIKOWSKI I CAŁY ZARZĄD KOŁA 35 - MARUSZYNAN im. Stanisława Janika ZWIĄZKU PODHALAN w AMERYCE PÓŁNOCNEJ

 

DRODZY RODACY w AMERYCE – SZANOWNI I ZACNI MARUSZYNIANIE.

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jest to pielgrzymka wiary do źródła prawdy, miłości i pokoju. Jezus jest źródłem prawdy o Bogu i człowieku. U kresu swego ziemskiego życia potwierdził to słowami: „Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dzięki tej prawdzie wiemy, kim jesteśmy i dokąd zamierzamy, znamy sens swego życia oraz jego prawdziwe wartości. Kto idzie za Chrystusem, ten nie chodzi w ciemności, ale ma światło życia. Jezus jest źródłem miłości. Będąc posłaną na świat miłością Ojca, objawia to wyraźnie słowami: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). A ponieważ umiłował nas do końca, bezgranicznie, pragnął, abyśmy żyli na co dzień Jego miłością i przekładali ją na życie wspólnotowe: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Jezus jest naszym pokojem. Daje nam pokój, nie tak, jak daje go świat. Chrystusowy pokój zamieszkuje w ludzkich sercach i sumieniach, burzy mury uprzedzeń i wrogości, polega na pojednaniu z Bogiem i ludźmi.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, życzymy serdecznie wszystkim naszym Rodakom w Stanach Zjednoczonych tych darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić. Życzymy aby ta Boża Dziecina darzyła Was i Waszych bliskich dobrym zdrowiem, potrzebnymi łaskami na każdy dzień NOWEGO ROKU PAŃSKIEGO 2015. Za wszelkie dobro , wielką ofiarność i pamięć o ojczystej ziemi - jaką jest dom rodzinny w pięknej Maruszynie, za troskę o kościół i sprawy parafialne, jeszcze raz składamy WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ – zostańcie z Bogiem.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i modlitewną pamięcią zawsze wdzięczny Ksiądz proboszcz i parafianie w Maruszynie. SZCZĘŚĆ BOŻE! 

¦więta

¶w. Hiacynty Marescotti, zakonnicy - wspomnienie dowolne

Imieniny:
Macieja, Marcina, Martyny