• 󳱿¶ć‡

¦więta

¦roda, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie ¶w. Faustyny Kowalskiej, dziewicy