• 󳱿¶ć‡

¦więta

¦roda, II Tydzień Adwentu
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. ¶w. Damazego I, papieża