• 󳱿¶ć‡

¦więta

Sobota, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
¦więto ¶w. Bartłomieja, apostoła