• ółążść‡

Historia Parafii

Historia Parafii w Maruszynie

Pierwsze zapisy o praktykach religijnych Maruszynian sięgają początków XVII w. i są związane z Szaflarami, ponieważ te tereny przynależały do tejże parafii. Dopiero w 1910 roku Mieszkańcy wioski wystąpili z wnioskiem o budowie własnej kaplicy, którą pierwotnie planowao wybudować w górnej części Maruszyny, koło Mrowców. Jednak w 1918 roku na zebraniu komitetu budowy kaplicy postanowiono, że stanie ona na parceli Marii z Kusprów Strączek i Marii Rzadkosz, czyli w mijescu obecnego kościoła. Kaplica powstała dzięki hojności mieszkańców - uzbierano kwotę 1228 koron austriackich i 75 Halerzy, ale największy wkład w budowę miał Jan Bukowski. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1928 roku, a zakończono uroczystym poświęceniem w 1934 roku. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Szaflary ks. Władysław Wójtowicz. 

 [1] 

Powrót

Święta

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy